In deze lezing belicht  Sergio Servellón, directeur van het FeliXartMuseum in Drogenbos, het eigenaardige fenomeen van de antedatering bij de eerste generatie abstracte kunstenaars in België. Volgens dat procedé zou een reeks abstracte schilderijen gedateerd in de jaren 1920 in realiteit pas decennia later geschilderd zijn.

Abstracte avant-garde in België
Samen met kunstenaars als Jozef Peeters, Karel Maes en Felix De Boeck behoort Victor Servranckx tot de eerste generatie modernistische schilders in België. Tussen de pioniersperiode in de jaren 1920 en de eigenlijke erkenning door museale instellingen verstreek veel tijd. Hierdoor was het lange tijd moeilijk om het belang van deze avant-gardeperiode in te schatten.

De eer de allereerste te zijn
Een belangrijk obstakel bij de reconstructie is de korte opstoot aan interesse voor abstracte kunst op het einde van de jaren ’50 en het begin van de jaren ’60. Deze ‘herontdekking’ zorgde voor een curieus fenomeen: de antidatering. Veel protagonisten van het eerste uur namen het penseel en de beeldgrammatica uit hun jeugd opnieuw op, in de hoop economisch voordeel te halen uit het succes van de tweede generatie abstracte kunstenaars.

Het is een publiek geheim dat er discussies bestaan over de correcte datering van abstracte schilderijen uit de jaren ‘20 in België. Maar is het mogelijk dat de antidateringen reeds in de avant-gardeperiode plaats vonden? Of dit het geval is met Opus I (1921) van Victor Servranckx, is het startpunt van de lezing.

Victor Servranckx, Opus 1, 1921
Victor Servranckx, Opus 1, 1921

Over de spreker
Sergio Servellón is directeur van het FeliXartMuseum in Drogenbos. Onder zijn beleid heroriënteerde het museum zich van een monografische naar een thematische instelling met focus op de Belgische historische avant-garde in het Interbellum. In verband met abstracte kunst organiseerde hij retrospectieve tentoonstellingen over onder andere Karel Maes, Paul Joostens, Paul Van Hoeydonck, Michel Seuphor en recentelijk Luc Peire. Hij is webredacteur voor de themawebsite ‘Abstract Modernisme’ van de Vlaamse Kunstcollectie.