Kunnen we vandaag de evolutie van de 19de-eeuwse landschapsschilderkunst nog beschouwen als een rechtlijnige, graduele ontwikkeling, stellend dat de School van Barbizon een natuurlijke reactie was op de romantiek, dat het impressionisme logischerwijs aansluit bij het realisme, en het symbolisme als tegenbeweging van het impressionisme moet beschouwd worden?

Uitgaand van verschillende types van landschappen in de verzameling van het MSK Gent wil spreker Johan De Smet, hoofd tentoonstellingen in het museum, dergelijke evolutionaire denkbeelden nuanceren door te vertrekken vanuit een alternatieve benadering, waarin vooral parallellen en nevenstromen worden belicht en begrippen als waarachtigheid, vervoering en het zintuiglijke het vertrekpunt vormen.

Edouard De Vigne, Het kapucijnenklooster van La Cava (Saler…
Edouard De Vigne, Het kapucijnenklooster van La Cava (Salerno), 1838