Al zolang als de mens kunst maakt, heeft hij zichzelf ook in die kunst willen vereeuwigen. In de MSK-collectie, die start vanaf de middeleeuwen, vinden we dan ook al snel portretten terug. Doorheen de eeuwen veranderden echter de regels over wie zich in beeld kon laten zetten, en op welke manier dat het best gebeurde...

Frederica Van Dam, kunsthistorica en projectleider van de tentoonstelling rond Jan Van Eyck die het MSK in 2020 organiseert, geeft in deze lezing een zicht op het portret in de westerse kunst.

Gerard Horenbout, Portret van Livina van Steelant, 1524
Gerard Horenbout, Portret van Livina van Steelant, 1524

Verwante activiteiten