Twee laatnegentiende-eeuwse beeldengroepen met de titel ‘De verloren zoon’, van de Belgische beeldhouwers Constantin Meunier (1892-95) en George Minne (1896), worden in deze casestudy besproken. De kunstwerken zelf, hun creatie- en presentatiecontext en hun contemporaine receptie vormen het vertrekpunt voor een reflectie over de aanwezigheid van mannelijke banden op twee niveaus. Enerzijds op het niveau van de iconografische voorstelling: de vader-zoon relatie en de stilistische weergave van mannelijke lichamen in interactie. Anderzijds wordt de rol van zoon-, broeder- en vaderschap en van invloedrijke mannelijke banden in het privé- en beroepsleven van beide kunstenaars bekeken, en de mogelijke impact daarvan op hun werk en carrières.

Marjan Sterckx is hoofddocent aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen aan de UGent. Zij initieerde en leidt de UGent-VUB-onderzoeksgroep The Inside Story: Art, Interior & architecture 1750-1950 (ThIS), die o.a. de jaarlijkse Studiedag Historisch Interieur & Design organiseert. Sterckx is co-editor van het Tijdschrift voor Interieurgeschiedenis en Design en van de Brepols-reeks XIX. Studies in 19th-century arts and visual culture. Haar onderzoek betrof tot dusver vooral de raakvlakken tussen (beeldhouw)kunst, gender en ruimte. Recent maakte zij de tentoonstelling Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie in Vandenhove, Gent.  

George Minne, 'De verloren zoon', 1896, gips, MSK Gent
George Minne, 'De verloren zoon', 1896, gips, MSK Gent
Constantin Meunier, 'De verloren zoon' of 'De verzoening', …
Constantin Meunier, 'De verloren zoon' of 'De verzoening', 1895, brons, MSK Gent