De media overspoelen ons met berichten over klimaatverandering, milieuverontreiniging, alternatieve energiebronnen, recyclage en duurzaamheid. Verstandig nadenken over onze planeet staat hoog op de politieke agenda. Professor Bart Vandenabeele belicht één van de belangrijkste, maar al te vaak vergeten motieven voor natuurbehoud: de liefde voor de schoonheid.

Met talrijke concrete voorbeelden uit de kunst en de natuur illustreert en verheldert hij de bijzondere waarde van het landschap en het natuurschoon en de esthetische houding die erbij past. Schoonheid is intrinsiek waardevol en fundamenteel voor een goed leven. De schoonheid van natuur en landschap waarderen is één van de belangrijkste toevluchtsoorden tegen het consumentisme. Er aandachtig stil bij staan maakt de wereld tot een plek waar wij spiritueel thuis zijn.

Over de spreker
Bart Vandenabeele is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. In 2000 promoveerde hij aan de KU Leuven tot Doctor in de wijsbegeerte met een proefschrift over de filosofie van Arthur Schopenhauer. Hij doceert onder meer Esthetica, Filosofie van de moderne en hedendaagse kunst en Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte. In 2015 werd hij bekroond met de onderwijsprijs van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

Van hem verschenen onder meer De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie (2001), A Companion to Schopenhauer (red., 2012), The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy (2015) en daarnaast vele artikelen en essays over moderne en hedendaagse filosofie en kunst. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek Verbijstering, veelheid, verschil: fundamentele inzichten van actuele filosofen. Hij is tevens associate editor van Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication en lid van de International Advisory Board van de Schopenhauer-Gesellschaft.

Heinrich Funk, Landschap bij valavond in Tirol, 1847, oliev…
Heinrich Funk, Landschap bij valavond in Tirol, 1847, olieverf op doek, MSK