Over het even enigmatische als majestueuze personage dat centraal tronend het retabel van het Lam Gods domineert, is al sedert de hele 20e eeuw en nog vroeger een onopgeloste controverse aan de gang. Kijken we naar God de Vader? Of naar Jezus Christus? Of beide? Of is het een samengebald beeld van God als Triniteit? Argumenten over en weer hebben meegebracht dat een permanente mist van vaagheid over de figuur hangt. Prof. Schmidt is in de loop der jaren tot de overtuiging gekomen dat de mist mag optrekken, en dat de figuur beter ondubbelzinnig als de verheerlijkte Jezus Christus geïnterpreteerd wordt. Zijn lezing schetst het probleem en zet systematisch de argumenten op een rij.

Peter Schmidt (°1945) is titulair kanunnik van de Sint-Baafskathedraal van Gent. Hij doceerde onder andere Bijbelwetenschappen aan het Grootseminarie van Gent en theologische cultuurgeschiedenis aan de KUL. Hij is permanent lid van de European Academy of Sciences and Arts  (Wenen). Zijn talrijke publicaties betreffen voornamelijk onderwerpen rond Bijbel, theologie en religieuze kunst. Dertig jaar woonde hij in de schaduw van St-Baafs, en deed daar de passie op voor het Lam Gods,  waarover hij twee boeken en een gids publiceerde.

Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail…
Hubert en Jan Van Eyck, Aanbidding van het Lam Gods (detail), 1432, © Lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto: Hugo Maertens