Dr. Katrien Lichtert, curator van de tentoonstelling 'Adriaen Brouwer. Meester van emoties' in het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen (MOU), komt op 19 september naar Gent om het verhaal van deze Vlaamse kunstenaar volledig uit de doeken te doen.

Adriaen Brouwer wordt geboren in Oudenaarde ca. 1604. Op jonge leeftijd trekt hij naar de Noordelijke Nederlanden, waar hij onder meer in Amsterdam en Haarlem verblijft. Uiteindelijk vestigt de kunstenaar zich in Antwerpen waar hij reeds in 1638 overlijdt. Ondanks een kort en turbulent leven liet deze Vlaamse meester een indrukwekkend oeuvre na, klein in omvang maar kwalitatief van het allerhoogste niveau. In zijn tijd was Brouwer een fenomeen: hij genoot grote erkenning bij collega-kunstenaars zoals Rubens, Rembrandt en Van Dyck.

Een tentoonstelling Brouwers geboortestad
Brouwers bekendheid toen staat in schril contrast met de kennis van de meester vandaag: bij het grote publiek is hij een nobele onbekende. De tentoonstelling '
Adriaen Brouwer. Meester van emoties' in het MOU brengt hier verandering in: voor het eerst wordt een groot deel van het gekende Brouwer-oeuvre samengebracht.

Het feit dat deze werken uit verschillende private en publieke collecties verspreid over Europa en de Verenigde Staten voor het eerst samen zullen te zien zijn in Oudenaarde, de geboortestad van de kunstenaar, is een absoluut unicum. De tentoonstelling loopt van 15 september tot 16 december.

Over de spreker
Katrien Lichtert startte haar opleiding als kunsthistorica aan de Vrije Universiteit Brussel in 2001. In haar licentiaatsthesis onderzocht ze de invloed van Byzantijnse iconen op de Oudnederlandse schilderkunst. Vanaf 2007 werkte ze als wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Universiteit Gent. In 2014 promoveerde Lichtert tot Doctor in de Kunstwetenschappen met een proefschrift over Pieter Bruegel de Oude en de voorstelling van het landschap. In 2015 stichtte ze Ludens - kunsthistorische projecten.

Adriaen Brouwer, De rokers, ca. 1635 (The Metropolitan Muse…
Adriaen Brouwer, De rokers, ca. 1635 (The Metropolitan Museum of Art, New York)