In deze rondleiding neemt gids Valerie De Witte je mee langsheen de werken in het MSK die verband houden met de Griekse of Romeinse oudheid. Van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw bleven kunstenaars inspiratie putten uit de klassieke oudheid. Hoe zetten ze dit klassieke erfgoed telkens weer naar hun hand? Welke mythologische verhalen gaan er achter de schilderijen schuil? De rondleiding is geschikt voor jongeren die klassieke talenonderwijs volgen, maar ook voor volwassenen.

Jozef Paelinck, De Schone Anthia begeeft zich met haar geze…
Jozef Paelinck, De Schone Anthia begeeft zich met haar gezellinnen naar de tempel van Artemis te Ephese, 1820, MSK Gent