De oude Grieken wisten het al. Kunst en natuurschoon gaan hand in hand. Toen in 1875 beslist werd om op de plaats van de Hollandse citadel een park aan te leggen ging men er van uit dat net zoals de bomen en de struiken ook kunst en cultuur thuishoorden in deze groene oase.

Elke rechtgeaarde Gentenaar kent de 'Mastplanters', het 'Moorke', het monument voor Emile Claus. Maar wie waren de kunstenaars die al dit fraais realiseerden? Welke bouwmeester ontwierp de elegante muziekkiosk? Waar verstopt het lovertjestheater zich en waar komt die leeuw met Gents wapenschild vandaan? Hoe kwam dit Japans beeld in de vijver terecht? Tijdens deze wandelingen trachten we een tipje van de sluier op te lichten en kom je meer te weten over het gebouw van het MSK en de geschiedenis en kunstwerken in het Citadelpark. 

Gids: An Hernalsteen

Yvonne Serruys (1873-1953), 'Beeld van Emile Claus', ca. 19…
Yvonne Serruys (1873-1953), 'Beeld van Emile Claus', ca. 1925, ingang van het Citadelpark bij de Emile Clauslaan