Net als bij het kunstwerk van de maand, nodigen we ook hier de bezoekers uit om een uur lang stil te staan bij een werk uit de tentoonstelling 'De dames van de barok. ' We richten onze blik deze keer op het zelfportret.  Wat betekent het voor deze vrouwelijke kunstenaars uit de late renaissance, om een zelfportret te maken?  Wat willen zij ons vertellen, bij de aanblik van hun zelfportret? We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijke betekenissen die we in het werk zien.  

Op zaterdag 15 december om 11 uur buigt gids Davy Verstichelen zich met de groep over het zelfportret van Lavinia Fontana.

Lavinia Fontana, zelfportret aan het spinet met dienstmeisj…
Lavinia Fontana, zelfportret aan het spinet met dienstmeisje, ca. 1577, Galleria dell’ Accademia di San Luca, Roma