Net als bij het kunstwerk van de maand, nodigen we ook hier de bezoekers uit om een uur lang stil te staan bij een werk uit de tentoonstelling 'De dames van de barok. ' We richten onze blik deze keer op het zelfportret.  Wat betekent het voor deze vrouwelijke kunstenaars uit de late renaissance, om een zelfportret te maken?  Wat willen zijn ons vertellen, bij de aanblik van hun zelfportret? We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijke betekenissen die we in het werk zien.  

Op zaterdag 19 januari om 11 uur buigt gids Davy Verstichelen zich met de groep over het zelfportret van Sofonisba Anguissola. 

Sofonisba Anguissola, Zelfportret ca. 1556, Castle Museum i…
Sofonisba Anguissola, Zelfportret ca. 1556, Castle Museum in Lancut, Polen