Ter gelegenheid van de 'Europese dag van de conservatie en de restauratie van het cultureel erfgoed' organiseert het Museum voor Schone Kunsten Gent in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een ontmoeting met de restaurateurs van 'De aanbidding van het Lam Gods'. Sinds 2012 wordt het veelluik van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd in het MSK. Momenteel werken de restaurateurs aan de panelen van het onderste register van het altaarstuk, waaronder het centrale paneel met ‘De aanbidding van het Lam’.

Op zondag 14 oktober lichten ze de laatste stand van zaken van de restauratie toe:
- om 14 uur: ontmoeting met Hélène Dubois (Frans)
- om 15.30 uur: ontmoeting met Kathleen Froyen (Nederlands)

 

Restauratie van het 'Lam Gods' copyright: Sint Baafskathedr…
Restauratie van het 'Lam Gods' copyright: Sint Baafskathedraal, www.lukasweb.be, Art in Flanders vzw, foto KIK-IRPA Brussel