De verrijzenis van Christus | MSK Gent
Ga naar inhoud (Enter)

De verrijzenis van Christus, 1579

  • burijngravure, papier
  • 202 x 243 mm
  • Inv. 2013-HY

Public Domain

Het Latijnse opschrift Ascendit ad coelos sedet ad dexterā dei patris oīpotētis verwijst naar het zesde geloofsartikel: Christus die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Vader, conform de apostolische geloofsbelijdenis. Nadat Christus ten hemel is gevaren, kijken de apostelen naar de hemel. Twee engelen verschijnen aan hen. Achter de engelen is de Heilige Drie-eenheid te zien. Christus troont met het kruis aan de rechterhand van God de Vader. Boven de voorstelling staat een verwijzing naar de Bijbeltekst in Mar. 16:19. Onder de voorstelling zijn twee Bijbelteksten en het zesde geloofsartikel uit de apostolische geloofsbelijdenis in het Latijn opgenomen.

Kunstenaar

Hans Sadeler RKD
Brussel 1550 - Venetië 1600
graveur (prentkunstenaar)AAT

Maerten de Vos RKD Wikidata
Antwerpen 1532 - Antwerpen 1603
naar

Hans Sadeler RKD
Brussel 1550 - Venetië 1600
uitgeverAAT

Titel De verrijzenis van Christus
Datering 1579
Periode 16de eeuw
Plaats Keulen TGN
Techniek burijngravure AAT
Opschriften en merken opschrift in de voorstelling, links onderaan: Cum privilegio Regis.
opschrift in de voorstelling, rechts onderaan: M. de Vos Inventor
opschrift in de voorstelling, rechts onderaan: Ioanes sadeler fecit et ex:
opschrift buiten de voorstelling, bovenaan: Et dominus [...] a dexteris dei. Mar: 16
opschrift buiten de voorstelling, links onderaan: Ascendisti in altum coepisti/ captivitatem accepisti dona/ in hominibus. Psal: 68.
opschrift buiten de voorstelling, midden onderaan: Ascendit ad/ coelos sedet/ ad dextera dei/ patris oipote tis.
opschrift buiten de voorstelling, rechts onderaan: deus sedere fecit eum ad dextera/ suam in coelestibus, supra omnem/ principatum ac potestatem et vir/ tutem et dominium et omne no=/ men quod nominatur. Eph: i.
Collectie prentenkabinet
Objectnaam burijngravure AAT
Inventarisnummer 2013-HY
Herkomst onbekend
Bewaarplaats In depot
Permalink https://mskgent.be/collection/work/data/2013-HY
IIIF Manifest https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/6716/manifest.json
Art & Architecture Thesaurus 300055874 religieuze symboliek AAT
300189808 figuurvoorstellingen AAT
Trefwoorden Iconclass 11B Heilige Drievuldigheid; Vader, Zoon en Heilige Geest, ‘Trinitas coelestis’ Iconclass
11B32 Drie-eenheid waarin God de Vader en Christus worden voorgesteld als personen, de Heilige Geest als d Iconclass
11C God de Vader Iconclass
11D Christus Iconclass
11D334 Christus als volwassene samen met apostelen, evangelisten, heiligen, enz. Iconclass
11F Maagd Maria Iconclass
11G2 activiteiten van engelen (in de hemel) Iconclass
11I351 de twaalf apostelen, inclusief Judas Iskariot Iconclass
11L31116 'ascendit ad coelos, sedet ad dexteram patris omnipotentis' ~ artikelen van het geloof Iconclass
11L541413 Hemel (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass
11S hemel, hemels paradijs, Nieuwe Aarde Iconclass
11S1 voorstellingen van het hemelse paradijs (en zijn bewoners) Iconclass
43A4321 apotheose (of hemelvaart) van individuen Iconclass
48(+431) kunst (+ kopie, kopiëren) Iconclass
51L51 verrijzenis Iconclass
73 Nieuwe Testament Iconclass
73E1 Verrijzenis van Christus Iconclass
73E43 engel(en) die tot de apostelen en misschien tot andere getuigen van de Hemelvaart spreken Iconclass
73E427 Christus stijgt op naar de hemel; apostelen (en de Maagd Maria) onder hem Iconclass
School / Stijl renaissance AAT
Heb je een vraag of wil je meer informatie over dit object?
Laat het ons weten via collectie.msk@stad.gent