KMSKA TE GAST

In september 2011 sloot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA) de deuren voor ingrijpende renovatiewerken. Tot de heropening geeft het Antwerpse museum zestien topwerken uit de vaste collectie in bruikleen aan het Museum voor Schone Kunsten te Gent.

In het kader van het project collectiemobiliteit van de Vlaamse kunstcollectie (VKC) – het samenwerkingsverband van de kunsthistorische musea van Antwerpen, Brugge en Gent – brengt het Groeningemuseum een aantal 15e- en 16e-eeuwse topwerken uit het KMSKA onder in de permanente opstelling. Het Gentse MSK opteerde voor kunstwerken uit de 19e en vroege 20e eeuw. De keuze viel niet noodzakelijk op kunstenaars die niet vertegenwoordigd zijn in de verzameling van het MSK. Wel werd gezocht naar een wisselwerking met de permanente collectie. De keuze overspant bijna een eeuw beeldende kunst, van Henri Leys en Henri De Braekeleer tot George Grosz en Ossip Zadkine.

 

 

Jules Schmalzigaug, Snelheid, © Lukas - Art in Flanders VZW / KMSKA, foto Hugo Maertens

 

Eugène Laermans, Storm, © Lukas - Art in Flanders VZW / KMSKA, foto Hugo Maertens

 

Henri Leys, Bezoek van Albrecht Dürer in Antwerpen in 1520, © Lukas - Art in Flanders VZW / KMSKA, foto Hugo Maertens