ARTIST IN RESIDENCE: LEO COPERS

duister museum

 

Leo Copers is na Jan De Cock, Philippe Vandenberg, Raoul De Keyser en Stijn Cole de vijfde kunstenaar die als 'Artist in Residence' in het Museum voor Schone Kunsten Gent te gast is.

Leo Copers hult een groot deel van het museum in een volledige duisternis. In de verduistering, waarin een absolute onzichtbaarheid heerst en elke oriëntatie ontbreekt, leidt een blinde de ziende rond. De bezoeker wordt gevraagd in plaats van een ziende gids, een blinde gids te volgen door de donkere museumzalen. De omkering van het rollenpatroon laat toe na te denken over het kijkgedrag van de toeschouwer en de zin van kunst. Wat zien mensen in een museum? Het museum is het domein bij uitstek van een gerichte waarneming dankzij helder gefilterd licht. Copers is echter overtuigd dat mensen weinig of niets zien. Niets zien betekent geen ontdekkingen doen en zich niet laten verrassen door de kunst. De enige manier om bezoekers dwingend te doen kijken is een rondleiding, een creatieve atelier of een audiogids. Copers laat de educatieve functie van didactische middelen kantelen in een absurdistische en nihilistische handeling en installatie. De bezoeker wordt door een donker museum geloodst om te beseffen wat men allemaal niet of nooit gezien heeft.

 

Openingstijden

 

Het museum is open volgens de normale openingsuren en -dagen. Duister Museum is enkel in de namiddag van 14u tot 18u.

Duister museum: 14u tot 18u
Vaste collectie: 10u tot 18u

Open van dinsdag tot en met zondag
en uitzonderlijk op Paasmaandag 25/4 en Pinkstermaandag 13/6
Gesloten op maandag en uitzonderlijk op zondag 1 mei.