AMOUR

Parallel met de tentoonstelling Artist in Residence - Stijn Cole 'sunset/sunset' bracht het museum de collectiepresentatie 'Amour en andere schatten uit het prentenkabinet'. De aanleiding voor de tentoonstelling was de recente aankoop van de reeks kleurlithografieën Amour van de Franse Nabis-kunstenaar Maurice Denis.

In de afgelopen jaren heeft het museum vaak aandacht besteed aan kunstwerken op papier. Omdat het getekende werk een cruciale rol speelt in het creatieve proces, vormt de uitbouw van het prentenkabinet een belangrijke pijler in het verzamelbeleid van het museum. Stelselmatig wordt deze historische collectie verder uitgebouwd, worden hiaten weggewerkt en nieuwe accenten gelegd. De nadruk ligt hierbij vooral, maar niet uitsluitend, op 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Daarbij wordt gestreefd om representatieve werken van nationale en ook internationale kunstenaars te verwerven die een sterke band hadden met België of er hun invloed deden gelden.

In de tentoonstelling was grafisch werk te zien van onder meer Maurice Denis, Max Ernst, James Ensor, Alberto Giacometti, James Gillray, William Hogarth, Käthe Kollwitz, Giovanni Battista Piranesi, Odilon Redon, Félicien Rops, Théo Van Rysselberghe en James Abbott McNeill Whistler.