VRIENDEN

Sinds de oprichting van de vereniging in 1897 hebben de Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten meer dan 500 kunstwerken aangekocht en aan het museum geschonken. Mede dankzij de vereniging kan men in Gent topstukken bewonderen uit de kunst van de Zuidelijke en Noorderlijke Nederlanden en van een groot aantal buitenlandse meesters. De oprichting van het huidige museumgebouw aan het Citadelpark is eveneens te danken aan de inspanningen van de Vrienden.
Vandaag legt de vereniging het accent op alle activiteiten die het actief beleven van kunst mogelijk maken.