VLAAMSE KUNSTCOLLECTIE

De Vlaamse Kunstcollectie is het structurele samenwerkingsverband tussen het Museum voor Schone Kunsten Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Groeningemuseum in Brugge.


Inhoudelijk vullen de collecties van de drie kunsthistorische musea
elkaar perfect aan: ze kenden een gelijklopende historische groei en bieden een uniek en representatief overzicht van de Vlaamse kunst van de 15de tot de 20ste eeuw. De drie musea beschouwen elkaar als partners die samen een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het culturele erfgoed. Via expertise-uitwisseling willen zij hun collecties - met kunstwerken die deel uitmaken van het wereldpatrimonium - op een meer duurzame en kwaliteitsvolle manier beheren en de internationale uitstraling ervan vergroten.

 

Collectie online

 

Samen ontwikkelden de drie musea een digitale beeldenbank die de collectie van de drie musea online toegankelijk maakt. Zo kan u de meesterwerken van de Vlaamse Kunstcollectie ontdekken, rustig grasduinen in de verschillende museumcollecties of een aantal thematische overzichten doornemen.

 

Online Ensormuseum

 

Het online museum over Ensor is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie en maakt integraal deel uit van de VKC-koepelsite. Op deze gloednieuwe site kan je een grote collectie van werken van Ensor bekijken van de partnermusea van de Vlaamse Kunstcollectie. Je kan er webpublicaties, bronnen- en onderzoeksmateriaal vinden en zelfs je eigen Ensorcollectie samenstellen.

 

Online Ensormuseum: www.jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be


 

Bezoek de website op www.vlaamsekunstcollectie.be