PRENTENKABINET

Omdat het getekende werk een cruciale rol speelt in het creatieve proces, vormt de uitbouw van het prentenkabinet een belangrijke pijler in het verzamelbeleid van het Museum voor Schone Kunsten. Stelselmatig wordt deze historische collectie verder uitgebouwd, worden hiaten weggewerkt en nieuwe accenten gelegd. De nadruk ligt hierbij vooral, maar niet uitsluitend, op 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse kunst. Daarbij wordt gestreefd om representatieve werken van nationale en ook internationale kunstenaars te verwerven die een sterke band hadden met België of er hun invloed deden gelden.