PRECIEUZE RESERVE

Op basis van een historische collectie van tentoonstellings- en veilingcatalogi die rond 1900 ontstond, bouwde het Museum voor Schone Kunsten in de afgelopen jaren de precieuze reserve van de museumbibliotheek verder uit. Gezien de specialisatie van het museum voor 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kunst, wordt actief een representatief fonds van geïllustreerde boeken en tijdschriften uit deze periode verzameld.

Het doel van deze verzameling is tweeledig. Voor de studie van de betrokken periode zijn deze werken enerzijds onmisbare instrumenten en hebben ze een wetenschappelijk belang. Anderzijds houden kwaliteitsvolle boeken rechtstreeks verband met het oeuvre van de betrokken kunstenaars, bij wie de boekkunst in het verlengde van hun plastische werk lag.


Een belangrijke deelcollectie is de bibliotheek van de Belgische abstracte kunstenaar Victor Servranckx die een belangrijke verzameling over het internationale surrealisme bezat. Andere hoogtepunten zijn kunstenaarsboeken van Hans Arp en Kurt Schwitters, en tijdschriften als L’Art moderne (het persoonlijke exemplaar van Octave Maus), Jugend, Pan en Ver Sacrum.

Raadpleging


Gezien de fragiliteit van de boeken en tijdschriften en hun uitzonderlijke karakter wordt bijzonder omzichtig omgesprongen met deze verzameling. Omdat veel werken als tentoonstellingsobjecten moeten worden beschouwd, wordt de manipulatie ervan beperkt. Aan de bezoeker wordt gevraagd om voorafgaand contact op te nemen met de bibliotheekverantwoordelijken teneinde hun bezoek goed te kunnen voorbereiden. Het boekenbestand van de precieuze reserve is online ontsloten via www.cageweb.be. De tijdschriften vindt u terug in Antilope - Collectieve catalogus tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken.

 

Contact bibliotheekverantwoordelijken

 

Sofie.Corneillie@Gent.be of Veerle.Verhasselt@Gent.be

T. 09 240 07 43/47

 

 

 

Kurt Schwitters