DOCUMENTATIECENTRUM

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap werd in december 2002 in het museum een documentatiecentrum opgericht dat gespecialiseerd is in de kunst en cultuur van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Het centrum wil een studiebureau zijn waar kunsthistorische documentatie ter beschikking wordt gesteld van een breed publiek. Het accent ligt op Vlaamse kunst, gekaderd in een bredere nationale en internationale context.

Na afspraak - Cathérine Verleysen - Catherine.Verleysen@gent.be
T. 09 323 67 09