Onderzoek

ONDERZOEK

Het Museum voor Schone Kunsten doet aan wetenschappelijk onderzoek van de collectie en, in breder verband, in de studiegebieden die aan het museum eigen zijn. Voor het Gentse museum zijn dat de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Dit wetenschappelijk onderzoek is nodig voor de eigen werking omdat hier de basis gelegd wordt voor publicaties over de collectie, voor de presentatie van de collectie en de educatieve werking, voor toekomstige aankopen en voor tentoonstellingen. Bovendien wordt van het museum ook wetenschappelijke service verwacht: door andere instellingen, door specialisten en studenten, door het brede publiek.