AGB KUNSTEN EN DESIGN

HET WATER AAN DE LIPPEN

24 musea voeren actie op het Martelaarsplein in Brussel

 

De Vlaamse musea doen het goed, en toch staan we hier! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht.  Wat is er aan de hand?


Onze musea hebben bijzondere collecties. Ze koesteren ons visueel en materieel geheugen en leggen vandaag vast wat voor de toekomst belangrijk is. Ze brengen spraakmakende en verdiepende tentoonstellingen. Ze stellen belangrijke vragen en vieren de verbeelding. De cijfers liegen er niet om: musea zijn koplopers in Vlaanderen wat cultuurparticipatie betreft.  Ruim een vierde van de Vlamingen gaf in een recent onderzoek aan sterk tot zeer sterk geïnteresseerd te zijn in cultureel erfgoed.  Musea zijn onze culturele vlaggenschepen. Bovendien hebben ze een indrukwekkende economische en toeristische impact. De media volgen hen op de voet. Kortom, de musea in Vlaanderen zijn maatschappelijk relevant.

 

Reden tot tevredenheid? Nee!

 

De Vlaamse overheid formuleert – terecht – in het Cultureel Erfgoeddecreet hoge verwachtingen.  Een kleine greep uit de vele kwaliteitseisen: een actieve collectievorming, een grondige wetenschappelijke benadering, voldoende aandacht voor behoud en beheer, maar ook digitalisering en ontsluiting van de collecties, meespelen op internationaal niveau, maatschappelijk verankerd zijn. En de lat hoog leggen werkt: er is ontegensprekelijk een sterke drive en een dynamiek in de museumsector en onze medewerkers staan op scherp.

Maar de budgetten stagneren en we zijn onze slagkracht aan het verliezen.  De overheid erkent nochtans al jaren dat de museumsector ernstig ondergesubsidieerd is, en dat de verwachtingen niet in verhouding staan tot de middelen. Dit werd nogmaals pijnlijk duidelijk bij de jongste subsidieronde voor de periode 2014-2018: de verwachte en beloofde verhoging kwam er niet. Het werd een stagnatie, die eigenlijk een achteruitgang is want ook een indexering bleef achterwege. Het Cultureel Erfgoed-overleg kaartte dit ook al aan in haar memorandum van 25 oktober 2013 (www.cultureelerfgoedoverleg.be).

Hoe lang kan men een sector in deze toestand van ‘overdrive’ houden? Hoe lang kan een overheid verhoogde kwaliteitseisen stellen en daar niet de nodige middelen tegenover zetten?

 

Het contrast tussen de hoge verwachtingen en de reële mogelijkheden is te groot en lijkt zich tegen de musea te keren: de huidige dynamiek dreigt weg te vallen. Nu reeds trekken  jonge en talentvolle medewerkers weg. De musea kunnen de collecties met moeite in stand  houden, amper iets tot niets aankopen.

We vragen aan de Vlaamse regering: help ons om deze situatie te keren! Op dit moment geeft de Vlaamse Gemeenschap aan de 21 erkende musea in totaal 8,2 miljoen subsidies. Wij vragen vanaf 2015 de Vlaamse Gemeenschapsmusea een voldoende dotatie krijgen en dat het subsidiebedrag wordt verdubbeld tot 16 miljoen. 

 

Zoals de podiumkunstensector in 2000 dankzij een belangrijke financiële injectie zijn élan heeft kunnen behouden en versterken, zijn we er zeker van dat de musea dit ook kunnen en zullen waarmaken. We dringen daarom aan op een krachtig signaal: daarom staan we hier met onze collecties in onze eigen handen, het cultureel erfgoed waar we trots op mogen zijn en dat ons de weg wijst naar een toekomst waarin de musea een krachtige en inspirerende rol blijven spelen. Het weze duidelijk: dat van het water en de lippen!  

 

 

Design Museum Gent, FotoMuseum Provincie Antwerpen, Groeningemuseum Brugge, Hospitaalmuseum Brugge, Het Huis van Alijn Gent, Mu.Zee Oostende, MoMu Provincie Antwerpen, Museum Dr. Guislain Gent, In Flanders Fields Museum Ieper, Museum Plantin-Moretus-Prentenkabinet Antwerpen, MIAT Gent, Openluchtmuseum Bokrijk, Middelheimmuseum Antwerpen, Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren, Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen, Sportimonium Hofstade-Zemst, S.M.A.K. Gent, M - Museum Leuven, MAS Antwerpen, STAM Gent, KMSKA, M HKA, Kasteel van Gaasbeek en de koepelorganisaties Vlaamse Kunstcollectie (VKC) , Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) en het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, FARO.

 

 

PERSCONTACTEN

Voor meer informatie kun je terecht bij:

 

Carmen Willems  |  directeur van Gallo-Romeins Museum Tongeren

cwillems@limburg.be  |  0473 98 33 30

Luc Delrue  |  directeur van M – Museum Leuven

Luc.delrue@leuven.be  |  0473 94 88 13

Patrick Allegaert  |  artistiek leider van Museum Dr. Guislain Gent

Allegaert.patrick@gmail.com  |  0479 33 28 67

 

 

Het MSK zal aanwezig zijn op het Martelaarsplein met de pancarte van De dorpsadvocaat van Pieter II Breughel.

 


Dit schilderij is een interessant historisch document, met een brandende actualiteit. Omdat de overheid zich steeds meer met de rechtspleging bemoeide, was de advocaat op het platteland in de 16e eeuw een belangrijke vertrouwenspersoon. De betaling gebeurde, zoals wij hier zien, vaak in natura. Pieter II Brueghel toonde zich een satirische kunstenaar, een geamuseerde observator van menselijke relaties en maatschappelijke toestanden. Hij stelde de advocaat voor als een sluw en hebzuchtig man die de naïeve, ongeletterde boeren met massa’s papier overblufte. De parallellen met vandaag laten aan duidelijkheid niets te wensen over.