Info en reservatie

BOEKjeBEZOEK

Gent Cultuurstad vzw

T.+32 (0)9 210 10 75

F.+32 (0)9 267 14 98

 

Reservaties via dit formulier, minstens twee weken op voorhand.

 

Opgelet: gelieve het maximum aantal deelnemers per gids te respecteren. Indien de groep groter is, zien we ons genoodzaakt de activiteit te annuleren zonder terugbetaling van de kosten.

 

Picknick

Het museum biedt de mogelijkheid aan klassen om te picknicken in de patio van het museum. Gelieve dit door te geven bij de reservatie van uw bezoek.

 

Lerarenkaart 

Voor de vaste collectie van het museum en de tijdelijke tentoonstellingen geldt het reductietarief.

 

Tekenen en schilderen in het museum

Mogelijk op aanvraag. Contacteer de educatieve dienst van het museum via  msk.educatie@gent.be of T. +32 (0)9 323 67 07

 

Voor studenten beeldende kunst bestaat een specifiek reglement voor kopiisten.

 

Cultuurschakel

Het museum is erkend als 'cultuurschakel' Via DynamoOPWEG kunnen klassen uit regio Gent gratis per bus of tram het museum bezoeken. Meer info over de instapvoorwaarden op www.cultuurkuur.be


Rondleidingen met eigen gids

Groepen met eigen gids worden enkel toegelaten in het museum onder de volgende voorwaarden.

- Elke groep die met een eigen gids het museum wenst te bezoeken dient hiervoor een aanvraag in te dienen via msk.educatie@gent.be

- Bij aanvraag steeds naam van de groep en/of vereniging, naam en functie van de gids en het aantal deelnemers vermelden.

- Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld. Het museum behoudt zich het recht voor deze aanvragen al dan niet goed te keuren. De aanvrager wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

- Groepen met eigen gids worden in tijdelijke tentoonstellingen enkel toegelaten op woensdag en vrijdagnamiddag, evenals op zaterdag en zondag.

- Voor de collectie zijn er geen restricties, tenzij op erfgoeddag en tijdens de museumnacht.

- Voor groepen met een eigen gids wordt er een spreekrecht aangerekend van 10 euro.

- Leerkrachten en docenten hoeven geen spreekrecht te betalen, enkel en alleen indien ze hun eigen leerlingen of studenten rondleiden in het kader van hun specifieke leeropdracht.