Realisme stilleven

Realisme  Intro

Terwijl in de katholieke Zuidelijke Nederlanden de barok hoogtij viert, is de schilderkunst van de zogeheten Gouden 17de Eeuw in het calvinistische Holland veeleer realistisch getint. Dat blijkt onder meer uit de genres die in deze tijd geliefd zijn: individuele en groepsportretten, stillevens, landschappen, kerkinterieurs, boerentaferelen, ...De Gentse collectie telt voornamelijk werken van een vrij bescheiden omvang uit 19de-eeuwse privéverzamelingen. Deze geven toch een representatief beeld.