Portret van de dichter Karel van de Woestijne
Portret van de dichter Karel van de Woestijne

Gustave Van de Woestyne  Portret van de dichter Karel van de Woestijne

Hoewel Karel Van de Woestijne zelf geen beeldend kunstenaar was, werd hij de spilfiguur van de eerste groep van Sint-Martens-Latem. Zijn werk was doordrongen van de aristocratische, door de Franse, Duitse en Britse literatuur beïnvloede fin-de-sièclegeest. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, de symbolisten Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en Charles Van Lerberghe, verkoos Karel Van de Woestijne in het Nederlands te schrijven, wat toen niet vanzelfsprekend was. In 1904 verhuisde Karel naar Sint-Amandsberg (Gent) en vijf jaar later verliet ook Gustave het Leiedorp om zich in Leuven te vestigen.

Gustave Van de Woestyne  Portret van de dichter Karel van de Woestijne

Dit in potlood uitgevoerde portret van 1910 is een van de bekendste portretten van Karel Van de Woestijne. De schrijver woonde op dat moment in de Keulenstraat in Brussel. 'In ieder geval is het daar dat ik zijn portret tekende, (dit portret de face, met zijn knevel à la Verhaeren, en met zijn baard),' schrijft Gustave in zijn herinneringen Karel en ik (Van de Woestyne, 1979, p. 157). Het werd vele malen gereproduceerd als bijlage bij tijdschriften. Het procédé van de fotolithografie zorgde voor een ruime verspreiding zodat deze beeltenis van Karel Van de Woestijne, op het hoogtepunt van zijn bekendheid, in vele huiskamers te zien was.

Formaat

H: 29,5 cm
W: 26,5 cm

Techniek

Potlood op papier

Jaartal

1910

copyright

© SABAM Belgium