De eerste groep van Sint-Martens-Latem

De eerste groep van Sint-Martens-Latem  Intro

Rond 1900 vestigen enkele kunstenaars zich ongeveer gelijktijdig in het landelijke Sint-Martens-Latem op een tiental kilometer van Gent: George Minne, Valerius De Saedeleer, Karel en Gustave Van de Woestyne, Albert Servaes, ... Ze ontvluchten de stad met haar oppervlakkige en mondaine kunstkringen, van impressionisme en luminisme willen ze niet weten, en ze streven in contact met het eenvoudige landleven naar een nieuwe, diepere, ingekeerde kunst. Het religieus gevoel speelt een grote rol in hun leven en in hun kunst; op artistiek gebied oefent de (her)ontdekking van het verfijnde, verinnerlijkte werk van de Vlaamse Primitieven veel invloed uit. Kenmerkend voor hun kunst zijn het sobere kleurgebruik, de synthese die ze brengen en de duidelijke omtreklijnen. De werkelijkheid van deze kunstenaars is bezield.Sint-Martens-Latem is geen geïsoleerd feit in de (schilder)kunst. Het streven naar verdieping en herbronning, en naar een doorleefd contact met mensen en plaatsen die dat konden bieden, komt in deze periode in diverse kringen aan de oppervlakte.