Maarten De Vos – De familie van de heilige Anna
Maarten De Vos – De familie van de heilige Anna

Maarten De Vos  De familie van de heilige Anna

In de fries van de portiek heeft de maker van dit paneel zijn signatuur aangebracht: 'Fecit Mertino De Vos, 1585'. Vertaald: 'Dit is een werk van Maerten de Vos, 1585'. Het familieportret is afkomstig uit de kerk van de Gentse Sint-Pietersabdij. De scène illustreert hoe de religieuze schilderkunst in deze tijd verburgerlijkt: het gezin wordt nadrukkelijk gepromoot als ideaal. De opvallende, heldere kleuren maken duidelijk hoe groot de Italiaanse invloed is.Slechts een aantal van de prachtig uitgewerkte figuren zijn te identificeren. Centraal zit Jezus op de schoot van zijn moeder Maria. Naast haar zit haar nicht Elisabeth en niet, zoals gebruikelijk, haar moeder, de heilige Anna. Voor Elisabeth staat haar zoon Johannes de Doper. In het bejaarde echtpaar rechts van de arcade herkennen we Anna en haar derde man Joachim met hun kind Maria. Vooraan links en rechts zitten de halfzusters van Maria. Elisabeth's man Zacharias bevindt zich in het groepje links; hij heeft een mijter op het hoofd. Het doorkijkje in de portiek toont Elizabeth een tweede keer, bij haar ontmoeting met Maria. Achter dit werk schuilt een Bijbels verhaal.

Maarten De Vos  De familie van de heilige Anna

Lucas begint zijn versie van het evangelie met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper: "In de dagen van Herodes, koning van Judea, leefde er een priester, Zacharias geheten. Hij had een vrouw en haar naam was Elisabeth. Zij hadden geen kinderen want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde leeftijd." Daarop verschijnt de engel Gabriël aan Zacharias en belooft hun een zoon. Elisabeth wordt inderdaad zwanger, net als haar nicht Maria."In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige geest en riep met luider stemme uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?'"Enkele maanden later bevalt Elisabeth van Johannes, en Maria van Jezus.

Formaat

H: 135,3 cm
B: 170 cm

Techniek

Olieverf op paneel

Jaartal

1585